Decustik

Reproducció d'imatges Degrafik mitjançant Tècnica de línies

A partir d'una imatge i un posterior procés de post-processament podem reproduir imatges de grans dimensions mitjançant el mecanitzat de línies de diferents amplades i fondàries. Aquestes imatges es poden aplicar també sobre panells amb funció d'absorbent acústic.

© Decustik | Pol. Ind. Mas Vinyes | C/Llevant 2 | 08570 Torelló (Barcelona) | T (+34) 93 859 08 38 | comercial@decustik.com |