Decustik

Reproducció d'imatges Degrafik© mitjançant Tècnica de punts

A partir d'una imatge i un posterior procés de post-processament podem reproduir imatges de grans dimensions mitjançant el mecanitzat de punts de diferents diàmetres i fondàries.

© Decustik | Pol. Ind. Mas Vinyes | C/Llevant 2 | 08570 Torelló (Barcelona) | T (+34) 93 859 08 38 | comercial@decustik.com |