Decustik
Aquesta pàgina web és propietat de
Decustik - Mecanitzats de la Fusta Kim, S.L., 
NIF B62008610  
Domicilio social: C/Llevant 2, 08570 Torelló (BCN)
Tel: 938590838
e-mail: info@mecakim.cat
Registre Mercantil de Barcelona, volum 31903, foli 12, full B200522, inscripció 1ª.
 
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.
L'accés al website és responsabilitat única dels usuaris.
L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre el propietari del web i l'usuari
Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat del propietari del web.
En cas que l'usuari proporcioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides d'acord amb les normatives de protecció de dades vigents en cada moment dins del marc de la legislació espanyola.