Decustik

Panell acústic Flexible Wood

Panell acústic i decoratiu de fusta corbada
de Decustik by Dukta

Descripció del sistema

El sistema de fabricació de Decustik by Dukta permet donar a la fusta propietats flexibles i d'absorció acústica. Les estudiades incisions en els panells de fusta els converteixin en flexibles, acústics i d'una especial bellesa

Materials i acabats

Disposem de diversos models disponibles en estoc per a lliurament ràpid. Per a projectes especials és possible aplicar aquesta tècnica de fabricació a diferents tipus de taulers de fusta. Els panells poden acabar-se amb diferents tipus de vernissos i olis protectors.

Sistemes de muntatge

Els panells corbats Decustik by Dukta s'instal·len sobre una estructura, generalment de fusta. Les formes corbes de l'estructura que suporten els panells són les que es traslladen a l'acabat final. Per facilitar el muntatge disposem de diverses solucions i grapes d'ancoratge.

Descarregar instruccions de muntatge aqui.

Veure vídeo amb instruccions de muntatge aqui.

Productes

Els panells corbats Decustik by Dukta es poden instal·lar en parets i sostres, a més d'utilitzar-se com a components per a la fabricació de tot tipus de mobles, llums o separadors d'espais. Els estudiats patrons de mecanitzat li confereixen flexibilitat, mantenint l'estabilitat en el sentit de la fibra de la fusta. Els diferents models de mecanitzat difereixen considerablement quant a la sevaaparença, des d'uns patrons simples i suaus a dissenys més ornamentals. Els diferents models fan possible la seva utilització en diferents tipus d'ambient.

Els diversos tipus d'incisió: SONAR, LINAR, FOLI i JANUS, difereixen en termes de l'aparença del tall, la proporció de superfícies obertes i la seva flexibilitat.

JANUS

Característiques

En el model JANUS, el panell té incisions en les seves dues cares. Per això, fins i tot panells molt gruixuts es poden corbar en ràdis molt petits. Janus té la mateixa aparença visual en les seves dues cares i es pot usar com a separador d'espais

FOLI 2

Característiques

Les incisions del model FOLI 2 són contínues en la seva superfície. Les seves incisions lenticulars creen un patró visualment molt atractiu. Els seus principals aplicacions són panells per parets i sostres.

SONAR

Característiques

Les incisions regulars en sentit longitudinal del model SONAR són discontínues en la seva cara visible. Aquest patró de mecanitzat crea, a més de les línies verticals, unes línies horitzontals clarament visibles. Per tant, la cara frontal i la del darrere tenen un aspecte visual clarament diferent. Les principals àrees d'aplicació són parets i falsos sostres.

LINAR

Característiques

Les incisions del model LINAR són regulars i contínues en la seva superfície. Com a efecte visual aquest ranurat crea una superfície tranquil·la i homogènia