Decustik

LINAR

Les incisions del model LINAR són regulars i contínues en la seva superfície. Com a efecte visual aquest ranurat crea una superfície tranquil·la i homogènia

Característiques tècniques


Material: MDF, Contraxapat, Tauler de fusta tricapa
Incisió estàndard: 4/4 mm
Ràdi mínim de curvatura: 120mm aprox.
Mesura estàndard: 2350 x 1200 x 8 - 10mm
Àrea perforada: 20 - 40% Veure projectes >
Sol·licitar mostres >